Vergrijpen Dierenwelzijnswet voortaan strenger bestraft

WIk leg uit watten er is veranderd plusteken denken aan eentje veel zaken.

Vlaamse competentie

Met den zesde staatshervorming te 2014 worden den competentie voordat dierenwelzijn overgedragen aan den gewesten. Voorheen wasgoed dierenwelzijn eentje competentie van den Belgische Staat, diegene daartoe eentje volledige vereffening had uitgewerkt met den wet van 14 augustus 1986 inzake den dekking plusteken ie welzijn van dieren. Sinds den bevoegdheidsoverdracht aan den gewesten hebben den 3 gewesten wijzigingen ge te dit wet. Op 4 oktober 2018 vaardigde ie Waals Kunstzijde zelfs zijn inherent Dierenwelzijnscode uit. Dit code trad te werking op 1 januari 2019 plusteken verving gedeeltelijk den Dierenwelzijnswet op ie grondgebied van ie Waals Kunstzijde. Ter Vlaanderen blijft ie Dierenwelzijnsdecreet is, maar ie Vlaams Parlement brengt er wijzigingen aan doorheen middel van inherent decreten diegene enkelvoudig van toepassing zijn te ie Vlaamse Kunstzijde.

Verhoog straffen

Zo verzwaart ie decreet van 4 schrikkelmaand 2022 den verschillende straffen uit den Dierenwelzijnswet fors plusteken stelt zij dit op één streep. Alle vergrijpen van den Dierenwelzijnswet wordt bestraft met eentje gevangenisstraf van 8 dagen totdat 5 schooljaar plusteken eentje boete van 52 euro totdat 100.000 euro (te verveelvoudigen met toeslagen, diegene nou 8 geldsommen) of met 1 van diegene straffen eenzaam, voordat zover zoals er zijn, geldt ie Wetboek van Strafwet noch zwaardere straffen.

Volgens den memorie van toelichting honingbij dit nieuwe conclusie is dit verhoging noodzakelijk wegens vergrijpen van den dierenwelzijnswetgeving te kunnen bestraffen met straffen diegene enerzijds voldoende afschrikkend werken plusteken ongewild rijrichting verjagen plusteken daarentegen daarentegen leiden totdat gedragsverandering plusteken aanmoediging wegens ie gewenste rijrichting te doordringen, namelijk respectvol rijrichting tegenover dieren.

Napraten

Ingevolge ie conclusie van 4 schrikkelmaand 2022 wordt personen diegene voordat den tweede keer den strafbepalingen van ie Dierenwelzijnswerk overtreden voortaan strenger gestraft.

Namelijk, wie zichzelf hierbinnen eentje termijn van 5 schooljaar na eentje eerdere veroordeling herhaalt plusteken eentje nieuwe overtreding begaat, wegens den doorgevoerde wijziging, riskeert voortaan wegens den doorgevoerde wijziging eentje gevangenisstraf plusteken eentje boete identiek aan ie dubbele ie maximum dat is vastgesteld voordat ie onlangs gepleegde strafbare waarheid, of eentje van diegene straffen eenzaam, zonder dat dit straf minder dan 200 euro of 15 dagen gevangenisstraf bedraagt.

Den oorspronkelijke termijn van 3 schooljaar is na eentje eerdere veroordeling verlengd totdat 5 schooljaar. Dit wasgoed volgens den parlementaire voorbereidingen nodig wegens zowel rekening te liefhebben met den tijdstip diegene ie OM nodig heeft wegens voorafgaand aan dit conclusie totdat dagvaarding van den verdachte eentje research te te stellen, mits wegens te te stemmen met den traagheid te den rechtspraak. ie file wordt voorgelegd aan den bevoegde strafrechter. Hierdoor worden repetitie hierbinnen eentje tijdsperiode van 3 schooljaar na eentje eerdere veroordeling te den praktijk eentje lege opbergdoos.

Sluiting

Waar te ie verleden den rechter op vloer van wetsartikel 37 van den Wet Dierenwelzijn den potentie had wegens den sluiting voordat eentje tijdsperiode van 1 maand totdat 3 schooljaar van den vestiging waar den misdrijven zijn voltooid te gelasten, is na den recenteWijziging Creets bepaalt dat den tribunaal zowel schenkkan overgaan totdat eentje definitieve sluiting, ofwel eentje sluiting voordat eentje tijdsperiode van 1 maand totdat 5 schooljaar.

Ter den parlementaire voorbereiding wordt uitgelegd dat ie handhavingsinstrumentarium waarover eentje rechter beschikt, voldoende wijd moeten zijn wegens hem te staat te stellen ge plusteken voldoende bestraffend op te voetstappen te concrete situaties, ongeacht of er sprake is van eentje repetitie van eentje eerdere veroordeling hierbinnen eentje termijn van 5 schooljaar.

Vergrijpen

Ie zullen onzerzijds te ie kader van dit wetsartikel veel te verafgelegen leiden wegens hoewel ie criminele rijrichting uit den Dierenwelzijnswet te doorspreken. Welnu willen wij eentje veel wederrechtelijk te herrinnering brengen. Zo wordt hij diegene te uitblinker met den Wet Dierenwelzijn eentje dier doodt, bestraft met den hiervoor genoemde straffen; hij diegene eentje dier werk laat verrichten diegene overduidelijk buitenshuis den natuurlijke vermogens van ie dier ligt; hij diegene den aanvalsdrift van eentje dier vergroot doorheen ie tegen eentje ander dier aan te wakkeren plusteken hij diegene amputaties uitvoert diegene wederrechtelijk zijn.

Dezelfde sancties kunnen zowel wordt opgelegd wanneer dieren wordt vervoerd zonder den regels inzake den dekking van dieren tijdens ie vervoer plusteken aanverwante activiteiten te acht te nemen.

Ter handel

Ie conclusie met den strafverhoging is op 20 maart 2022 te werking getreden. Dit betekent dat voordat vergrijpen plegen na diegene datum den zwaardere straffen kunnen wordt opgelegd. Voordat den misdrijven diegene vóór 20 maart 2022 zijn voltooid maar stap zometeen voordat den rechter komen, geldt nog steeds den oude sancties. Eentje strenger strafwet schenkkan namelijk eenzaam voordat den toekomst wordt opgelegd.

Jan Opsommer

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.