“Taal is ie product van onze vriendelijkheid”

Ie DNA van wezen plusteken chimpansee verschilt nauwelijks van elkander. Weliswaar wordt onze naaste verwanten, zoals gorilla’s, bonobo’s plusteken orang-oetans, met uitsterven bedreigd, terwijl Homo sapiens den wereld heeft veroverd met meer dan zeven miljard individuen (plusteken nog steeds). Zullen taal ie verschil maken?

Taal, geen communicatie, dat welnu. Omdat alle levende wezens kunnen vertalen. Schimmels zenden elkander alarmsignalen indien er onheil dreigt plusteken zelfs bacteriën wisselen kennisoverdracht uit.

Chimpansees vertalen vanwege middel van ene verscheidenheid aan klanken, gezichtsuitdrukkingen plusteken gedragingen, diegene allen verschillende betekenissen hebben. Talloze experimenten voordoen aan dat zij totdat op zekere hoogte zowel menselijke gebarentaal kunnen leren. Maar grammaticaal juist toepassen is te eerzuchtig.

Sommige communicatiesystemen voordat dieren kunnen behoorlijk vooruitstrevend zijn, maar mensen beteugelen enkel ie geheel van communicatieve vaardigheden diegene indien taal kunnen wordt omschreven.

Roger expeditie (1979) is hoofddocent cognitieve neurowetenschappen aan den Universiteit van Oxford plusteken hoofdonderzoeker aan den Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde psychologie ter Groningen plusteken promoveerde ter 2006 aan den Radboud Universiteit op ene proefschrift overheen den methode waarop ie brein beslissingen neemt plusteken uitvoert. Zijn menigte doet vergelijkend hersenonderzoek ter Oxford. Hiermee probeert expeditie ter kaartje te brengen hoe den hersenen van mensen plusteken andere dieren van elkander verschillen plusteken watten dit betekent voordat hun rijrichting.

Is ie evolutionair waargenomen voorstelbaar dat mensen zonder taal geen mensen zullen zijn? Plus dieren met taal zijn geen dieren, maar ene soort mensen? Met andere woorden, heeft taal onzerzijds wezen vervaardigd?

“Onder meer vanwege klimaatveranderingen moesten onze voorouders elkander promoten wegens aan voldoende voedsel te komen. Zo ontstond gaandeweg ene cultureel wezen dat actief kon samenwerken, kennis kon overdragen van mensenleven op mensenleven plusteken leerde vertalen via gesproken taal.”

“Ene reeks wendingen ter den hersenen maakte dat mogelijk. Dit gebeurde op trio gebieden: den hersenschors verbreedde zichzelf, den verschillende porties van den hersenen werden meer met elkander geïntegreerd plusteken bestaande structuren kregen nieuwe functies. Samen hebben dit wendingen ter den hersenen geleid totdat den moderne wezen.”

Waarom steken wij met kop plusteken schouders bovenin andere dieren uit indien ie wegens communicatie gaat?

“Misschien verzendt den fasciculus arcuate kennisoverdracht diegene den hersenen binnenkomt via den zintuigen zoals andere hersengebieden. Daarginds wordt diegene kennisoverdracht gecombineerd met kennis uit ie herinneringsvermogen plusteken met motorische kennis. Dit verklaart noch enkel onze taalvaardigheid, maar zowel onzerzijds ​​vermogen wegens objecten indien gerei te usances, iets watten jouw ter mindere mate ziet erop mensapen. Via mensen is den boogvormige gedichtenverzameling veel meer geëvolueerd ter den evolutie, met meer zenuwverbindingen ter ie laatste eindje ervan. Plus erin ligt ene mogelijke verklaring voordat onze complexe taalvaardigheid.”

“Dat den menselijke taalvaardigheid uniek is, komt denken ik dan zowel vanwege den organisatie van onzerzijds brein. Onze voorouders werden geconfronteerd met den urgentie wegens te vertalen; zij moesten waarschijnlijk determineren problemen oplossen wegens aan voedsel te komen. Dat zullen hebben geleid totdat selectiedruk op ie streek van den organisatie van den hersenen.”

Watten wasgoed er voorgerecht: wezen of taal?

“Moeilijk te zeggen. Genetisch waargenomen verschillen wij nagenoeg noch van chimpansees. Maar zij willen zichzelf verstoppen ter ene donkere hoek van ie regenwoud plusteken vrezen voordat hun existentie, terwijl wij den leidinggevende zijn overheen dit planeet. Veel goedje diegene wij kunnen uitvoeren, andere primaten kunnen dat zowel. Werkelijk zijn wij noch zo speciaal. Plus weliswaar moeten er iets zijn dat onzerzijds uniek maakt. Maar ik denken noch dat dat taal is: wij zijn geen chimpansees plus taal. Er wasgoed iets daarvoor dat onzerzijds onderscheidde, noch enkel van mensapen, maar zowel van Neanderthalers plusteken andere menselijke soorten.”

“Vanaf ie start waren wij intact sociale primaten, diegene meer onzelfstandig waren van onderlinge samenwerkingsverband. Ie wasgoed nagenoeg onvermijdelijk dat er ene repertoire worden opgebouwd uit gebaren, gezichtsuitdrukkingen plusteken primitieve vocalisaties, waarna selectiedruk leidde totdat den uitzetting van onze hersencapaciteit plusteken den ontwikkeling van onze spraakorganen. Evolutionair waargenomen wasgoed den opkomst van taal ene uiteraard gevolg.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.