Den hele dag wenen – Den Groene Amsterdammer

Den hele dag wenen – Den Groene Amsterdammer

Jelmer den Haas / Sharon Amy fotografie / Mark Uyl

Ter 2021 besprak ik zeventien Nederlandstalige romans voordat dit blad. Drietal van vrouwen, twee van ‘mensen van kleur’, plus den surplus. Ik hou zeker noch van diversiteit, maar misschien maakt ie verschil dat ik twee opschrijven van Vlamingen ie leukst vond. ofschoon ie blauw vanwege Peter Terrin plus Treinen plus vertrekken vanwege Annelies Verbeke. Zij staan ​​noch op den shortlist voordat den Libris Literatuurprijs 2022, den roman van Terrin stond noch ooit op den longlist. Dus worden ie ter den eerste voorleesronde afgewezen vanwege den jury. Verbeke’s verhalenbundel is noch opgenomen omdat bundels met korte vertellen ofschoon enkele jaren wederrechtelijk zijn.

Twee romans diegene ik heb beoordeeld, staan ​​op den shortlist: Willem diegene Madoc . maakte vanwege Nico Dros plus Den atlas van overal vanwege Deniz Kuypers. Goede opschrijven, denk ik, ik herinner ie mij. Noch slim maar terdege, ik heb zij met vreugde lezen. Dros schreef eentje klassiek opgestelde historische roman, zonder postmoderne uitstapjes, zonder meer succesvol te schrijven. Destijds denk ik noch dat smaakvol ie woord wasgoed dat erop van toepassing wasgoed, omdat jouw schoonheid moeten permitteren zien plus ie is enkel vertoonbaar mits jouw ie geen naam verstrekken. Met bewondering keek ik zoals ie werkgelegenheid van Dros, ja, zo ongegeneerd overheen ie verleden schrijven, jouw moeten ie gewoon riskeren, Dros gaf zichzelf overheen aan zijn moed plus bleef trouw aan zijn principes.

Kuypers’ roman, ik vroegtijdig mij welnu ooit over of ie re eentje roman wasgoed, samenvoeging ik met enige beklemmende verontrusting. Ene terdege pennen, sterk journalistiek autobiografisch verslag gaat overheen ie leven van den vader van den schrijver. Pijnlijke relaties, nare vader, maar zowel sentimentele retrospectieven erin. Met den bedoeling van den schrijver wegens ter zichzelf maar zowel ter mij sympathie op te roepen voordat ie leven van eentje gekwelde vader.

Ik wil welnu ooit van diegene sympathie-oproepen van medeschrijvers over diegene jouw vaak aantreft, maar dat moed ik noch zo snel toe te geven. Ik heb ie veeleer noch meer. Dat instinct heb ik ofschoon voordat ik ga oplezen, daarheen heb ik geen romans voordat nodig. Ik heb ie instinct dat ik steeds minder geïnteresseerd ben ter ie leven van anderen vanwege middel van romans. Plus ermee te leven. Den roep wegens sympathie ter romans maakt mij somwijlen zenuwachtig, ik bedoel, ie helpt mij noch, ie maakt mij zeker noch empathischer ‘ter ie werkelijke leven’. Mits dat ie geval wasgoed, zullen ik, na ofschoon diegene duizenden begrijpende romans diegene ik heb lezen, nu den hele dag huilend overheen straat stappen. Maar ik ga gewoon zoals den broodbakker. Ik denken steeds vaker dat ik romans lees wegens zij zo snel mogelijk te vergeten, dat wil zeggen oplezen uit den vergetelheid. Of wegens even zolang met den schrijver te kunnen dromen overheen iets waarvan ik ie is ​​nauwelijks kon vermoeden. Misschien laat ik romans veeleer eentje instinct van schoonheid ter mij oproepen, watten natuurlijk zowel eentje waan is, waarbij ik moeten oppassen dat ik sentimentaliteit noch met schoonheid verwar.

Den jury van eentje literaire prijs vermag op geen slechts niveau wordt beoordeeld. Mits schrijver kun jouw nergens op hopen, laat staan ​​erop rekenen

Samengevat, waarom lees ik romans? Aangeraakt wordt denken ik, den dromen plus illusies van andere mensen mogen bewandelen, ongestoord vanwege den empathische bedoelingen van den maker. Noch wegens wijzer of medelevender, bedachtzamer of arroganter te wordt. Maar wegens voorts te dromen plus te zien watten nauwelijks zichtbaar is: ‘Nauwsluitend zichtbaar wiegend op eentje lichte zucht/ Den witten bloesems ter den schemerring – zie/ Hoe ter mijn raam stilzwijgend, met racegerucht,/ Ene enkele vogel vliegt te laat .’ Vreemd voldoende brengen dit fantastische kloosterregels mij eeuwig terug zoals den uitgangspunten van mijn lezing. Daarginds lees ik klaarblijkelijk voordat: tastend zoals ie nauwelijks zichtbare wiegen, den schemering, eentje vogel, eentje rumoer, eentje waanvoorstelling, eentje waan. ‘Ene ding van schoonheid is eentje vreugde voordat eeuwig’, schreef Keats ter endymion, plus eentje twee regels voorts staat er onder andere dat ie gaat wegens ‘eentje slaap vol zoete dromen’. Noch wakker wordt, maar slapen.

Illusies zo lang mogelijk voortzetten, daarom lees ik. Zowel overheen gruwelen natuurlijk. Ik vermoeden dat den sociale illusies noch zichtbaar zijn ter den inhoud van romans, ter hun hervertelling. Dit voelen zoals schoonheid. Zonet ter den stijl van romans kun jouw, mits jouw romans wilt blijven oplezen, dit sociale zoeken zoals schoonheid, zoals rumoer, zoals ‘slaap’, zoals ‘te laat vogel’ zien plus horen. Omdat ter stijl den waarde is van romans, daarom lees ik. Noch ter zijn vertellen, zijn beweringen, zijn bedoelingen plus overtuigingen, noch ter zijn meningen. Mits ik wegens diegene reden zullen oplezen, had ik ie natuurlijk ofschoon lang opgegeven plus den krant gaan oplezen. Vermoeden van stijl, daarom lees ik romans.

Renée van Marissing / Geert Snoeijer / Schoo

Is hier iets van terug te vinden op den shortlist van den Libris Literatuurprijs 2022? Ik twijfel. Noch ter Kuypers plus Dros, zowel noch ter Mariken Heitmans worm maan plus Onze koters van Renée van Marissing, hoe ontvankelijk diegene romans zowel zijn, hoezeer zij mij, netwerken mits vele andere romans op den Libris long plus shortlist van 2022, oproepen wegens totdat onbegrip te komen, totdat empathie. Totdat ie juiste instinct. Dat is precies watten mij tegenhoudt, zij willen mij ergens van overtuigen: ik hoornschoen noch meer overtuigd te wordt. Ik wil dat noch meer, ik ben ofschoon overtuigd. Ik ben steeds veeleisender worden, merknaam ik. Ik wil oorverdovende stilte, laat ie zien ter jouw zinnen, ter jouw opbergblik, ter jouw willen, zekering met ie navolgen van den krant. Jouw bent geen socioloog, jouw bent eentje schrijver.

is er iets van? den mijne schoonheid te vinden ter Alexandra vanwege Lisa Weeda, of ter Den Mitsukoshi Comfort Kindje Company vanwege Auke Hulst? Ik aarzel nog steeds. Waarom koos den jury precies dit zes overtuigende romans voordat den shortlist? Ik zat twee keer ter den jury van den Librisprijs plus kennen den kneepjes van ie vriesvak. Jouw hoeft geen vage opmerkingen te maken overheen den ‘too late bird’-stijl. Alle onbegrip hiervoor. Voordat den Librisprijs 2022 ontving den jury ter totaal 234 romans uit 2021. Voorgerecht vindt er eentje boekverspreiding positie, elk proza wordt lezen vanwege tenminste twee juryleden. Beoordelingen gaan via letters. A is eentje shortlistboek, B eentje longlistboek, C geen terdege proza plus D eentje zeer matig proza. Mits den ene rechter eentje proza eentje A verstrekken plus eentje andere eentje C of eentje D, willen den anderen ie zowel oplezen. Geef zij beiden eentje B, idem. Uiteindelijk blijven er nog vijfentwintig of dertig opschrijven overheen, diegene alle juryleden oplezen, plus dan begint den vergelijking tussen den omvangrijke appels plus peren, waardoor den achttien romans op den longlist blijven.

Jouw kunt jouw dit discussies terdege voorstellen: smaken verschillen, meningen overheen literatuur zowel, voorliefdes komen zoals voren, onverklaarbare afkeer of sympathie speelt eentje rol. Er zijn simpelweg geen objectieve criteria. Plus ter den laatste sessie wordt den shortlist bepaald. Plus den winnaar, waar ter ie heetst van den uitblinker alle drijfveren zijn toegestaan, zowel drijfveren diegene geen drijfveren zijn. Ik herinner mij mijn verwondering overheen ie gemakkelijkheid waarmee den eerste selecties van den jury’s doorgingen. Er is dus eentje brede overeenstemming overheen watten hoogwaardige literatuur is. Wij waren ie snel ooit overheen eentje dertigtal opschrijven: diegene gingen vanwege, den surplus worden meteen van tafel gehaald. Jouw hoort welnu ooit den roep wegens meer jongeren, lager opgeleide mannen, meer vrouwen plus ‘zwarten’ ter literaire jury’s, dan zullen jouw watten zien.

Vergeet ie maar, den eerste uitverkoring is zowel vanzelf, Lees mijn lippen, er is gewoon overeenstemming overheen den kwaliteit van literaire werken. Juryleden weten ie, ie maakt stukje uit van hun geïnternaliseerde culturele bepakking, dat zijn den uitgelezene origineel Nederlandse literaire romans van eentje bepaald schooljaar. Den jury van eentje literaire prijs is onmetelijk. Mits schrijver kun jouw nergens op hopen, laat staan ​​ergens op rekenen. Mits er iemand ter staat diegene jouw weet plus van wie jouw zeker weet dat hij jouw proza zullen steunen, dan ben jouw nergens. Ie heeft maar één koppige C nodig met den anderen plus daarheen ga jouw. Opschrijven van weten schrijvers werden ter den eerste uitverkoring vaak afgewezen vanwege dit jury. Geen Hanna Bervoets, Arnon Grunberg, AFTh van der Heijden plus Jan van Mersbergen. Plus ik noem er maar eentje twee.

Alexandra vanwege Lisa Weeda. Woede mits motief, verdriet mits statement, Oekraïne mits toneel van wanhoop. Ik wasgoed er ofschoon van overtuigd, spijtig zowel, dat dat noch meer hoefde, dat wasgoed eentje schade. Weeda gaf toe, plus wie zullen ie van haar afzonderen? Haar stilistische vermoeden ligt ter den meer metafysische benaderingswijze van den geschiedenis, waarbij zij ter haar hart plus instinct den stijl van klassieke Russische schrijvers probeert op te roepen. Tolstoj, Dostojevski plus Tsjechov liepen met haar mee plus over ​​plus toe wasgoed er eentje gefluister van den schoonheid.

Auke Hulst moeten den prijs krijgen. Zijn roman heeft den minste overtuigingskracht plus is daarom den uitgelezene. Hij schrijft den minst krantachtige van den genomineerden. Zijn stijl is diegene van den brute equalizer diegene zo daarom misstap zit plus dat zowel weet. Hij schrijft tegen den kliffen. Den geschiedenis van ie robotmeisje is adembenemend, somwijlen zat ik ernaar te loeren terwijl ie verkeer buitenshuis woedde plus den nacht viel. Ik wasgoed dat meisje.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.